Om PS

Passion & Smartness

1958 slog Folke Pettersson klubban i bordet och Auktionsfirman Pettersson & Son såg dagens ljus. Under ett antal år gjordes lokala auktioner i Halland och Småland. I början av 2000-talet förvärvades företaget av Lars Liljedahl. Efter 20 år som auktionsman ville han nu ta nästa steg i auktionsvärlden genom att bygga ett nationellt auktionsföretag. Svaret var släppa auktionsklubban och välja nätet som auktionskanal. Efter några år av utveckling och tester gick första nätauktionen av stapeln 2006. Bolaget ägdes nu även av Ola Happstadius som hade ett förflutet från KVD. 2013 fick bolaget sin första externa VD och resan mot rejäl tillväxt tog sin början. PS Auction finns idag i 4 länder, engagerar mer än 60 personer och kommer sannolikt omsätta mer än 300 miljoner kronor under 2016. Vi kommer alltid försöka hålla fast i entreprenörssjälen som finns i bolaget

 

Allt har ett värde – Vi vet vilket !

PS Auction är ett e-handelsföretag som hjälper företag att frigöra kapital. Vår övertygelse är att allt har ett värde. En maskin som anses vara uttjänt kan komma till stor nytta för någon annan. Så bidrar vi till att öka värdet för våra kunder och för miljön. Vår målsättning är att vara Europas värdefullaste marknadsplats för professionella. Våra uppdragsgivare är oftast konkursförvaltare, finansbolag, stat, kommun, myndigheter och företag. Köparna är näringsidkare från främst verkstad, metall, teko, skog och kontor, men också från andra branscher samt en stor mängd privatpersoner.

Värdefull – Inspirerande - Pålitlig

Att vara störst är inte en drivkraft hos oss, det är en resultatet av den känsla vi vi skapar hos kunder, partner och våra anställda. Detta inrymt i tre ord förkortade i tre bokstäver: VIP.

 

Onlineauktioner varje vecka

På vår marknadsplats hittar våra 50.000 kunder varje vecka 2 000 nya och använda objekt från företag som hamnat på obestånd, en avveckling eller ett restparti. Allt har ett värde - det innebär att vi säljer allt ifrån båtar i mångmiljonklassen, designmöbler, entreprenadmaskiner till datorer. Alla objekt har vi värderat, dokumenterat, beskrivit, hanterat och slutligen auktionerat. Varje vecka året runt. 

Professionell värdering

Vi har professionell kompetens att värdera såväl hela konkursbon som nya och gamla industriobjekt. Många anlitar oss idag enbart för en värdering, alternativt intyg från oberoende part på varulagrets eller inventariernas värde.


AAA - högsta kreditvärdighet

Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes (före detta Soliditets) kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.

Miljöpolicy

Vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling för bevaring av såväl den inre som den yttre omgivningen och på så vis hjälpa till att säkra en ren och hälsosam miljö både idag och i framtiden. PS Auction gör detta genom att anpassa verksamheten så att den har minsta möjliga miljöpåverkan genom att: 

  • Följa gällande miljölagstiftning 
  • Utnyttja befintliga resurser på ett effektivt och sparsamt sätt 
  • Sortera och, i den mån det är möjligt, återanvända material 
  • I så stor utsträckning som möjligt använda miljömärkta och återvinningsbara produkter och material 
  • Prioritera de arbetsmetoder som åsamkar minst skada på människan och miljön 
  • Utbilda och informera personalen i miljöfrågor för att kontinuerligt kunna förbättra och effektivisera miljöarbetet 
  • Informera människor och företag i vår omgivning om vårt miljöarbete och på så vis bidra till att information kring miljöarbete når olika delar av samhället 
  • Respektera och följa kunders miljöpolicy vid arbete på plats hos dem 
  • Regelbundet följa upp och uppdatera våra miljömål 

Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen till PS!